Hur du trimmar din effektivitet

Hur du trimmar din effektivitet
 
Tolka affärslivet rätt så kommer du också att göra mera och flera affärer rätt.
 
Mål för månaden
Under den närmaste månaden rekommenderar jag dig att vara mer kreativ och försöka finna nya affärsmöjligheter. Tänk nytt, tänk annorlunda och ta tag i de möjligheter som du finner. Hur många kreativa affärsmöjligheter kan du komma på?
 
Tänk annorlunda
Alla verktyg du behöver för att trimma din effektivitet finns inom dig. Det du ser runt omkring dig är ett resultat av en handling och alla handlingar startar med en tanke. Så vill du förändra och utveckla dina möjligheter, så gäller det att börja tänka annorlunda. Fråga inte vad livet kan göra för dig.
 
Fråga dig – vad du kan göra för ditt liv?
 
Goda nyheter gör dig mer positiv. Får du däremot dåliga nyheter kanske du blir besviken, arg eller ledsen. Det är din tolkning av händelser som avgör din reaktion. Din reaktion påverkar din möjlighet att vara effektiv. Det du tycker och tänker blir din verklighet.
 
Hur uppfattar du saker som inträffar, ser du dem mest positivt eller negativt?
 
Lagen om framgång
Prestation, välstånd, glädje, rikedom och affärsframgång är resultat av handlingar. Det betyder att om du är tydlig med vad du eftersträvar så kan du också uppnå det. Studera andra som varit framgångsrika och gör på samma sätt. Då kommer du att åstadkomma samma resultat.
 
Vilka i din omgivning kan du lära dig utav?
 
Din kreativitet framkallar och skapar kraft i ditt liv. Du påverkar din värld utifrån ditt sätt att tänka. Om du förändrar ditt tänkande, förändras ditt liv. Tänk alltid positivt och du blir alltid positiv. Analysera hur du betraktar både ditt privatliv och ditt affärsliv. Tänk så här: Vilka förändringar i mitt sätt att tänka kan utveckla min framgång? Och svara dig själv.
 
Ta ett papper och en penna. Rita tre kolumner och skriv rubrikerna: Mera, Oftare, Bättre. Nu ska du under varje rubrik skriva ned vad du ska göra mera, oftare och bättre. Fundera, planera och skriv din egen utvecklingsplan. Kanske mera kundbesök. Kanske oftare ringa kunder. Kanske bättre påvisa på kundnytta.
 
Vad kommer det att stå på ditt eget papper?
 
Definition av effektivitet
Effektivitet är att göra det rätta och att nå dina mål. Effektivitet är absolut inte att göra allt rätt. Risken kan vara att du gör allt rätt, men att det är fel saker du gör rätt. Därför är det bättre att göra de rätta sakerna tillräckligt bra.
 
Min fråga till dig: Vad betyder det för dig?
 
Så här lyckas du!

  1. Utnyttja din fulla potential! Vad har du inom dig som du inte utnyttjar fullt ut?
  2. Bestäm dig för vilka affärsframgångar du vill uppnå! Sätt upp tydliga mål.
  3. Tänk positivt och du blir positiv!
  4. Gör det rätta! Låt inta andra styra din tid och dina insatser.
  5. Utveckla dina kreativa tankar till aktiva handlingar!

 
Nu – Lycka till med affärerna!
 
/ Rolf Laurelli

Kommentarer inaktiverade.