Samla fakta och gör dig klar att sälja

Rolf Laurelli är en av grundarna till Konsulthuset och är författare till ett flertal mycket uppskattade böcker inom försäljning. Läs hans mars-blogg nedan.
Samla fakta och gör dig klar att sälja
 
Nycklar för din framgång
 
Mål för månaden
Under den närmaste månaden vill jag att du innan du inleder någonting nytt, ska du avbryta någonting gammalt. Satsa på det effektiva. Ta bort det ineffektiva. Lär dig att varje minut som du ägnar åt planering innebär en besparing på det tiodubbla vid utförandet. Om du gör på det sättet så kommer du att bli än mer framgångsrik!
 
Klara, färdiga – sälj
Planera dina affärer så att din förberedelse blir din verklighet. Det är nämligen så att du handlar alltid på ett sätt som är förenligt med dina uppfattningar, i synnerhet dina uppfattningar om dina affärsmöjligheter. Du kan se det du redan tror på. Du förkastar information som strider mot det som du redan bestämt dig för att tro på. Ordet ”förhandsinställning” betyder att döma i förväg, att dra en slutsats innan någon information har presenterats, eller till och med innan det finns någon information över huvud taget. Det är du själv som gör dig beredd inför – klara, färdiga, sälj!
 
Vilka är dina förhandsinställningar? Vad tror du på? Vilken potential kan du uppnå?
 
Kvalitet och prioritering
Kvaliteten i dina affärer avgörs av hur väl du prioriterar din tid. Du ska inte ägna tid åt sådant som du inte behöver göra, oavsett hur bra du gör det. Enligt Pareto-principen står tjugo procent av dina aktiviteter för åttio procent av det sammanlagda värdet av dina aktiviteter. Det betyder att om du har en lista med tio saker att göra, kommer två av dessa att vara av större betydelse än de övriga åtta tillsamman. För att uppnå stora mål måste du alltid koncentrera dig på de relativt få aktiviteter som bidrar med det största värdet till dina affärer och ditt liv.
 
Fråga dig själv: Hur kan jag använda min tid på bästa sätt just nu? Och vilket svaret än är, ägna din tid åt det och inget annat!
 
Mycket är psykologi
Tänk på att det är alltid viktigt att vara ärlig och uppriktig genom att visa på både fördelar men också eventuella nackdelar. Det handlar i allra högsta grad om psykologi och att ibland också att inse att det inte är någon mening att sälja till vissa kunder. Satsa därför rätt tid på de rätta kunderna som vill köpa och kan betala.
 
Vilka kunder satsar du på? Och vilka kunder ska du inte satsa på?
 
Fyra principer
För att göra goda affärer gäller fyra viktiga principer för att nå framgång. Den första punkten är önskan. Du måste vara villig att göra det som behöver göras. Den andra punkten är beslut. Du måste komma ur startblocken och sätta igång. Den tredje punkten är disciplin. Med stark personlig disciplin kan du uppnå dina mål. Den fjärde punkten står för målmedvetenhet. Detta med målmedvetenhet är en fantastisk kvalitet som gör det möjligt för dig att övervinna alla bakslag. Det finns egentlige inga gränser för vad du kan uppnå, med undantag av de gränser du sätter för dig själv genom ditt eget tänkande.
 
Hur lever du upp till detta? Svara ärligt!
 
Så lyckas du!

  1. Skriv ner tio mål som du skulle vilja uppnå under det närmaste året. Skriv i presens, som om det har gått ett år och du redan har uppnått dem.
  2. Fråga dig själv vilket av de tio målen på din lista som, om du lyckades uppnå det, skulle ha största positiv effekt på ditt säljresultat. Vilket det än är, ringa in det och för över det på ett eget papper som du varje dag kan böra med dig i fickan. Titta på det ofta.
  3. När det är klart, sätt en deadline, skrid till handling omedelbart och för varje dag någonting som för dig närmare ditt mål.
  4. Gör dig beredd inför de häpnadsväckande förändringar som kommer att ske med dina affärer.
  5. Starta nu!

 
Nu – Lycka till med affärerna!
 
/ Rolf Laurelli

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *