Träna på framgång

Träna på framgång
 
Om du slutat att försöka bli bättre, har du redan slutat att vara bra.
 
Mål för månaden
Fråga dig: Vilka personliga styrkor kan du nyttja? Hur kan du använda dem mera och oftare? Fånga en av dessa idéer om framgång och bestäm dig för att ha gjort något av den tanken under den närmaste månaden.
 
Du lever nu och har en fantastisk möjlighet att uppnå dina mål. Det beror på att du har möjlighet att ta till vara på hur du ska gå till väga. Var medveten om att information, idéer och insikter om hur du ska göra finns överallt. Det gäller bara att du tar för dig och börja göra. Tänk på att små skillnader i förmåga kan leda till stora skillnader i resultat.
 
Vilka personliga möjligheter har du?
 
Din potential
När du lärt dig att förstå dina styrkor kommer du att vinna över andra som inte förstår. Ju mer du införlivar dina styrkor i dagligt tänkande, görande och beslutsfattande, desto mer framgångsrik blir du.
 
Vilka är dina styrkor? Hur ska du mer och oftare nyttja dem?
 
Fånga tanken så att det du ser och hör ger dig idéer. Fråga inte var idén kom ifrån eller vem som kläckt den. Du ska bara ställa dig frågan: Fungerar den? Din framgång hänger på att du utnyttjar idéerna då de behövs. Principerna påminner om telefonnummer i så motto att om du slår rätt nummer, så kommer du fram till den du vill. Men hur välutbildad, målmedveten och talangfull du än är kommer du inte fram om du slår fel nummer. Jag hoppas du inser skillnaden mellan att göra rätt och fel. Försök så får du se. Och hur kan du se resultatet?
 
Fundera på det.
 
Framgång är ingen slump
Fråga dig själv, varför är vissa mer framgångsrika än andra? Svaret är att de gör på ett annat sätt än de som inte når framgång. Framgång är inte tur eller mirakel. Resultat kommer av en anledning, bra som dålig, positiv som negativ. När du är hundraprocentigt klar över vad du eftersträvar behöver du bara ta efter dem som lyckats. I Bibeln står det ”Vad människan sår, det skall hon också skörda.”
 
Hur och med vad kan du så?
 
Du är det du tänker och det är den viktigaste principen för personlig och affärsmässig framgång, nämligen att ha förståelse om att: ”Du blir det du tänker mest på”. Det är inte det som händer dig utan ditt sätt att tänka på det som händer dig som avgör hur du känner och reagerar. Det är inte världen utanför dig som dikterar din situation eller dina villkor. Det är världen inom dig som skapar din framgång. Förstår du skillnaden mellan utanför och innanför
 
Vad kan du göra åt den insikten?
 
 
Så lyckas du!

  1. Ställ upp ditt mål! Det gäller både kortsiktiga och långsiktiga mål.
  2. Analysera din potential! Vad vill du uppnå och vad är du beredd att satsa?
  3. Ta reda på vad som fungerar och tillämpa principerna!
  4. Gör som de som lyckas! Vem eller vilka kan du lära dig av?
  5. Sätt igång att tänka så att du blir som du tänker!

 
Nu – Lycka till med affärerna!
 
/ Rolf

Kommentarer inaktiverade.