Anna Landqvist

Anna Landqvist

 

Min drivkraft är att se individer, grupper och organisationer genomgå en förändringsprocess från nuläge till önskat läge, på ett strukturerat och effektivt sätt. Det är först när en individ vågar träda ur sin trygghetszon som en förändrings- och utvecklingsprocess kan starta. Därför arbetar jag
 målmedvetet med att hjälpa och stödja i den förflyttningen. Det är viktigt att processen är strukturerad och bygger på en handlingsplan 
med aktiviteter och tydliga delmål på vägen till slutmålet.

Jag har arbetat med verksamhetsutveckling inom bank- och försäkringsbranschen i olika roller, dels som ledare och även suttit med i ledningsgrupp, konceptutvecklare, projektledare och som extern informatör. Jag har även fått förmånen att bygga upp en helt ny avdelning inom Investor Relations.

Exempel på uppdrag: Ledarskapsutbildningar, Ledarskapsutveckling, ”Det coachande ledarskapet”, Situationsanpassat ledarskap, Talent Management program och Individuell Coaching för ledare, medarbetare samt för karriärutveckling.

Mina viktigaste värderingar: Engagemang, Trovärdighet och Närvaro

Ledarskap – hjärnsmart ledarskap

Frågan är varför det är så svårt att driva förändrings- och förbättringsarbete? Ledare är det viktigaste styrmedel ett företag eller organisation har, så hur skapas ett effektivt ledarskap som resulterar i goda mätbara resultat där medarbetarna utvecklas, presterar och framförallt mår bra? Genom att förstå hur vår hjärna fungerar, hur vi fattar beslut och vad som händer under stress – först då kan vi förstå hur vi människor fungerar. Då är ju frågan hur vi ska kunna bedriva ett framgångsrikt ledarskap om vi inte först har kunskapen om hur vår hjärna fungerar. En spännande utmaning för framtidens ledare är förmågan att skapa en arbetsplats där sociala hot minimeras och där social trygghet råder.

Det coachande ledarskapet

Vad innebär det i praktiken att som ledare ha ett coachande förhållningssätt? Hur kan jag som ledare coacha mina medarbetare på ett strukturerat och professionellt sätt? Teori och praktiska övningar mixas där tyngdpunkten ligger i att öva – för övning ger färdighet i den coachande metodiken.

Coaching – ledare, medarbetare eller karriärutveckling

Jag kombinerar gärna coachingen med utbildning, mentorskap och framförallt erfarenhetsutbyte samt tips och råd. Coachning är ett kraftfullt verktyg som genererar bestående förändring och resultat, eftersom individen själv kommer till insikt genom professionella arbetsmetoder och verktyg. Genom att utveckla individer utvecklas organisationer och företag.

Sagt om mig:
”Stort engagemang från Anna, det kändes som att hon hade arbetat på vårt företag, då hon förstod vår verksamhet så bra. Hon gav många bra exempel och visade rollspel under utbildningen vilket var väldigt givande, bjöd på sig själv och sina exempel.

”Riktigt bra engagemang, det märktes att Anna ville att vi skulle lära oss och att hon tyckte det var roligt. Väldigt kul att ha startat ett samarbete med en så proffsig och engagerad utbildare!”

Vill du öka engagemanget och effektiviteten så hör av dig.

Med bästa hälsningar

Anna Landqvist

Om du vill veta mer – ring Anna Landqvist på 076-118 32 50 eller maila: anna.landqvist@konsulthuset.se

Kommentarer är stängda