Christina Kumlin

Christina Kumlin

 

Jag drivs av att utveckla och inspirera människor. Jag känner ett starkt engagemang för mina uppdrag och arbetar långsiktigt i nära samarbete med mina uppdragsgivare. Effekt och resultat skapas genom att ta tillvara på människors styrkor och olikheter samt se deras individuella förmågor och potential.

Jag har arbetat med ledarskapsutveckling sedan 1999, först vid Mercuri International, VD för Konsulthuset AB under flera år och nu som senior ledarskapskonsult. Dessförinnan arbetade jag i många år som försäljning- och affärschef inom Bergman& Beving koncernen samt som Training and Development Manager på GlaxoSmithKline.

Exempel på uppdrag: Ledningsgruppsutveckling, Ledarakademier för erfarna eller nya chefer, Skapa en högpresterande företagskultur, Driva förändringsarbete, Situationsanpassat Ledarskap, Teamutveckling, Feedbackträning, Individuell Coachning och Rådgivning.

Mina viktigaste värderingar: Inspirera, Närvaro, Respekt

Ledarskap

Min tro på ledarskap att det blir allt viktigare att vara en tydlig förebild och en autentisk ledare. Den image du har påverkar resultatet för den enhet som du ansvarar för. Det handlar om att skapa tillit och engagemang. Utveckla självinsikt och våga förändra både dig själv och inspirera andra att utmana sina komfortgränser. Det ger resultat.

Utveckla en värderingsdriven företagskultur

Vi kopplar samman kultur och strategi genom att bygga en anpassningsbar, visionsstyrd och värderingsdriven organisation som fokuserar på medarbetarnas behov och upplevelser. Vi gör det osynliga synligt. Organisationens kultur speglar det befintliga ledarskapets kultur och arvet från dess tidigare ledares kultur och värderingar. Kulturell transformation börjar med personlig transformation. Organisationer transformeras inte, det gör människorna.

Förändringsledning

Förändringsledarskap handlar om att utöva ett effektivt ledarskap och driva förändringsarbetet med rätt intensitet över tid. Mellan 50-70 % av alla förändringsinitiativ och projekt når inte sina mål och förväntningar. Genom att förutse vilka eventuella problem som kan uppstå under förändringsresan skapar du en handlingsberedskap som ökar såväl effektiviteten i förändringsarbetet som delaktigheten hos de berörda. Att förstå olika individers reaktioner och behov under en förändringsprocess är helt avgörande för framgång.

Som erfaren konsult hjälper jag dig och din organisation att utvecklas inom olika områden. Du får de verktyg och den rådgivning som din organisation behöver för att bli ännu bättre på att leda, engagera och leverera det resultat som förväntas. Alla är idag medvetna om vikten av ledare och medarbetare är engagerade i sitt arbete och där ledarskapet är en avgörande faktor på hur framgångsrikt ett företag är. Insikterna du tar med dig kan lätt omsättas till praktisk verklighet, vilket gör att strategier och arbetssätt implementeras effektivare. Har du råd att vänta?

Ser fram emot att höra ifrån dig.

Varma hälsningar
Christina Kumlin

Om du vill veta mer – vänligen kontakta Christina Kumlin på 070-617 90 25,
christina.kumlin@konsulthuset.se

 

Kommentarer inaktiverade.