Erik Anell

Erik Anell

 

Jag är en erfaren säljkonsult med enkelheten som ledstjärna. För den sakens skull anser jag inte att säljyrket är okomplicerat eller trivialt. Tvärtom, det är mer mångfacetterat än någonsin tidigare! Enkelheten ligger på det teoretiska planet. Den stora utmaningen för många som arbetar med försäljning (läs även in t. ex service-, rådgivnings- och projektledande roller) ligger i att omsätta den teoretiska kunskapen i praktisk handling. Min roll som konsult blir således att bland annat vara ett verktyg för att få just det att hända.

För att kunna vara den personen som tillsammans med er utvecklar säljtekniken eller kunddialogen i en viss riktning, behöver jag leva som jag lär. Vilket innebär att förstå era motiv till att göra en förändring. Vad skall gruppens eller individens förändrade beteende och agerande leda till? Varför är detta viktigt? Vad händer om ni lyckas nå de mål som ni uttalat som taktiskt eller strategiskt viktiga? Svaret på dessa frågor är anledningen till att över huvud taget agera, och något att hålla fast vid under den tid vi spenderar tillsammans.

Jag har min bakgrund inom B2B-försäljning, och har sedan 2009 arbetat som konsult inom säljträning och säljutveckling.

Mina viktigaste värderingar: Närvaro, Öppenhet, Tydlighet

Säljträning

Hur ser er rakaste väg ut från start till mål i en affärsprocess? Är ni i hamn när affären är tagen, eller fortsätter ni att agera med kundens köpprocess i fokus? För mig är det senare alternativet en nödvändighet i en tid då nyttan och värdet av det vi tillför vår kund, blir mer och mer centralt. Med just kundens köpprocess framför ögonen, och med fokus på att alltid söka efter vad kundnytta innebär för varje specifik kund, bygger vi upp säljträningen. Med era uppsatta mål som ledstjärna. För att öka förståelsen för gruppens/individens/kundernas beteendestilar används DISC som verktyg.

Individuell coaching/säljträning

Inom ett företag uppstår det ibland behov av att stötta enskilda individer. Anledningen kan vara att personen i fråga är nyanställd och relativt oerfaren i sälj- service- eller rådgivningsrollen. Likväl kan en på pappret mer senior person hamna i en svacka rent motivationsmässigt, alternativt lida brist på verktyg som möjliggör modern, nyttodriven försäljning. Extern hjälp kan behövas både på det kvalitativa planet, såväl som på det kvantitativa.

Den individuella coachningen kan också vara ett naturligt nästa steg för ett företag som enats om, och börjat träna in, en gemensam säljstruktur. Det är ofta här, med verkligheten som spelplan, som vi ”får det att hända”. Att vilja och träna, är nödvändigt om vi skall nå en beteendeförändring. Men det är i de skarpa situationerna som vi behöver omvandla vår teoretiska kunskap till praktisk handling. Det är först då som vi kan se effekten av vårt nerlagda arbete. Och jag tycker att verkligheten är oerhört spännande!

Inspirationsföreläsare

Att anlita mig som inspirationsföreläsare, inbegriper att delge mig de målsättningar som ni jobbar mot – såväl taktiskt som strategiskt. Vilka utmaningar ser ni som väsentliga att hantera när det kommer till kunddialog och bearbetning, för att dessa mål skall vara realistiska att nå? Utan att i ett sådant här forum kunna gå in på djupet rent träningsmässigt, utgör ändå dessa tankar och idéer från er sida, en viktig beståndsdel för att skapa en relevant föreläsning.

Välkomna att höra av er!

Erik Anell

Om du vill veta mer – vänligen kontakta Erik Anell på 070-781 90 77,
erik.anell@konsulthuset.se

Kommentarer inaktiverade.