Kim von Walden

Kim von Walden

 

Jag tror att alla människor har talanger som kan växa och blomma ut. Genom att förbättra sin förmåga, kunskap och sitt beteende kan vi alla öka våra prestationer. Med en tydlig struktur av modeller och verktyg säkerställer vi grunden till vårt beteende. Genom träning och praktiskt arbete kan vi förändra oss och få färdighet i det önskade beteendet. När talangerna växer och färdigheten blir bättre ökar motivationen till nya prestationer. Det är viktigt för mig att förstå din organisation, verksamhet och övergripande affärsmål för att sedan ta fram rätt modeller och verktyg som hjälper dig med dina utmaningar.

Du får ökade prestationer genom Struktur – Färdighet – Motivation

Exempel på uppdrag: Nationella och internationella försäljningsakademier, Virtuella säljskolor Prospektering, Mötesbokning, Frågeteknik, Kundens drivkrafter, gap och behov, Förhandlingsteknik, Presentationsteknik, Värdebaserad försäljning och strategisk försäljning.

Mina viktigaste värderingar: Inspiration, Motivation, Engagemang

Värdebaserad försäljning

Vi arbetar med hur vi skapar vi värde och tar fram attraktiva värdeerbjudande till kunden. Vi går igenom kundens beslutsprocess, drivkrafter och GAP. För att ytterligare kunna utveckla relationen till kunden lägger vi beteendeanalyser och drivkraftanalyser för att öka den egna självkännedomen men ännu viktigare är att förstå och kunna tolka våra kunder, så vi kan anpassa vår kommunikation och vårt erbjudande på ett bättre sätt.

Affärsmannaskap

Man kan säga att affärsmannaskap är förmågan att förstå och skapa beslut i en affärssituation. Förmågan att känna av och sätta sig in i situationer och fokusera på rätt saker och sätta samman de behov kunderna har med de tjänster- och produktresurser som leverantören har. Syftet med det är att skapa fördelar både för kunden och för dig som leverantör. Det handlar också om helhetssyn och långsiktighet. Att skaffa nya kunder och öka marknadsandelarna ska genomsyra alla led. Därför är det viktigt att medvetandegöra vad kundnytta innebär. Vad erbjuder vi våra kunder? I affärsmannaskapet ingår allt från distriktsplanering, terrängkarta, god frågemetodik för att kunna utvidga kundens perspektiv, sälja in lösningar samt vara en god representant för företaget. Allt för att öka prestationerna och försäljningen.

Försäljningschefsrollen

Försäljningschefsrollen handlar om att leda och utveckla säljarna. Det kan handla om att sätta strukturen för er säljprocess, utveckla olika typer av nyckelkompetenser och beteenden för att nå eller överträffa satta mål. Coacha säljarna i de olika delarna i säljprocessen. Utforma affärsplaner och prognoser samt följa upp prestation mot satta nyckeltal.

Jag har lång erfarenhet av att själv haft rollen som försäljningschef och förstår utmaningen i att både nå och överträffa försäljningsmålen samt att skapa ett högt driv och engagemang hos säljarna.

Ring mig så avslöjar jag mina bästa säljtips, jag ser fram emot att höra ifrån dig.

Bästa hälsningar

Kim von Walden

Om du vill veta mer – ring Kim von Walden på 072-310 44 40 eller maila: kim.vonwalden@konsulthuset.se

Kommentarer inaktiverade.