Marie Vila

Marie Vila

 

Jag drivs av nytänkande och enkelhet. Min enskilt starkaste kompetens är att jag ser mycket snabbt vad som pågår i ett företag, och kan därigenom bidra till exceptionell affärsutveckling på kort tid.

Min långa erfarenhet av affärsutveckling täcker stora internationella börsnoterade företag, såväl som mindre och medelstora företag. Totalt sett har jag över 20 års erfarenhet som VD och lika lång erfarenhet av styrelsearbete. Min erfarenhet från offentlig sektor innefattar Marknadschef för Helsingborgs Stad, VD för turistbolaget Visit Helsingborg och som ordförande i Hotellföreningen var jag en av de drivande krafterna i etableringen av Campus Helsingborg, filial till Lunds Universitet. Jag är även entreprenör och drivs av att bygga egna bolag, driver 2 egna bolag i Sverige och utomlands. Sedan 2012 har jag varit affärskonsult.

Några exempel på uppdrag: Oriflame, Ikea, Osby, Åkermans, Ullmax, Tipser, Forza of Sweden m.fl.

Mina viktigaste värderingar: nytänkande, öppenhet, mod

Mina mål med Affärsutveckling

Affärsutveckling bör vara en naturlig del av “daily business” i ett företag. Framtidens företag drivs av värderingar och en stark kultur med tydlig karaktär. Värderingsdrivna företag består av människor som drivs av sina värderingar. I dessa företag skapas en enkel struktur som gör företaget lättnavigerat i dagens tider av ständig och snabb förändring. Företag som drivs av det motsatta, dvs rädsla, har problem med kortsiktigt och enkelsidigt tänkande med tunga strukturer och kontroll som lamslår företagen. Konsekvensen för företag som drivs av rädsla är bl a låga resultat, avsaknad av kreativitet, omotiverad och utbränd personal.

Insiktsbaserat arbetssätt är kärnan

All utveckling börjar och slutar med individerna som utgör företaget. När jag arbetar med VD och ledningsgrupp är detta grunden till hela affärsutvecklingen och transformationen i bolaget. Med mitt arbetssätt når vi resultat snabbare eftersom varje individ tar ansvar för sin del av utvecklingen. En företagskultur som eftersträvar gemensam förståelse och uppmuntrar till personlig utveckling skapar resultat. Insikter ger snabbare förändring, en växande kultur och tryggheten att företaget själv kan försätta sig i ständig utveckling.

Resultatet av min affärsutveckling – topp 5

  • Längre och mer hållbar vision
  • Värdedriven affärskultur
  • Enkla strukturer för snabb förändring
  • Ständigt brobygge mellan kulturer och polariteter som största möjligheten för kreativitet, innovation och utveckling
  • Personal i full potential

Mina topp 5 inom affärsutveckling

Vision # 1

Det är lätt att förstå varför visionärer ska sitta i en företagsledning. De ser långt och stort, och kan navigera företaget genom alla typer av faser. En visionär som ser mer holistiskt på företagandet har även ett välutvecklat konsekvenstänk. Att jobba med och mot en tydlig vision är allt i ett företag. Visionen är bilden av vart alla är på väg. Utan den kan inte människor i ett företag eller organisation göra sitt yttersta och bidra med hela sin kapacitet.

Värderingsdriven kultur #2

Ett nytänkande företag vet att värderingar är bästa navigatorn på alla nivåer i ett företag. Med starka värderingar är det lätt att attrahera rätt personal, kunder och partners. Vidare är det enklare att ta beslut eftersom värderingarna leder beslutsprocessen. Med en värderingsledd organisation kan man släppa kontrollen och låta kreativiteten spira.

Struktur #3

Desto mer struktur och kontroll ett företag har desto mer drivs företaget och dess anställda av rädsla. I nytänkande företag klarar man att strukturera sig till 50% och låta resten komma från de enskilda medarbetarnas hela resurs. I ett företag med 50% struktur blomstrar kreativiteten och innovationen. De anställda mår bra eftersom de förväntas bidra med sin kompetens och person.

Polariteter och olika kulturer #4

I ett nytänkande företag värderar man skillnader, polariteter och kulturer. Det är i dessa möten som nytänkande, kreativitet och innovation uppstår. Dessa företag har mod och tillit till att den kreativa processen ibland innebär att släppa kontroll och låta innovation uppstå.

Full potential #5

Det finns flera undersökningar som pekar på att personalens potential utnyttjas till i snitt ringa 30% i bolag. I hela min karriär har jag jobbat mycket med “full potential” som begrepp, vilket har skapat enorma resultat. Dessa resultat har dessutom varit holistiska – dvs både inom hälsa, glädje, kreativitet och på bolagets resultaträkning. För att nå full potential behöver man ställa frågan: vilka föreställningar råder i företaget, och hur eliminerar vi barriärerna vi byggt på grund av dessa?

Varmt välkommen att kontakta mig för ett skräddarsytt upplägg för ert företag.

Marie Vila

Vill du veta mer ring Marie Vila på 076-868 68 37 eller maila marie.vila@konsulthuset.se

Kommentarer inaktiverade.