Patrick Costow

Patrick Costow

 

Jag arbetar med nationella och internationella företag ofta tillsammans med mina kollegor. Vi kan hjälpa alla funktioner i en organisation och själv arbetar jag oftast med ledningsgrupper, försäljningsorganisationer och ledarskap. Vi tar reda på nuläget (bra och dåligt) och vad är konsekvenserna av detta nuläge. Därefter utformar vi det önskade läget, mål och ambitioner samt definierar vilka effekter eller prestationer man vill uppnå. Nu kan vi identifiera vilka GAP som finns och se vilka åtgärder som behövs. Vi arbetar med att förtydliga detta, definiera
insatser och säkerställa förändringen. Övergripande handlar det om att arbeta med struktur – färdighet – attityd samt att ha en plan för detta och verkställa den.

Mina viktigaste värderingar: Enkelt, Resultat, Attityd.

Exempel på uppdrag: Strategisk försäljning, Affärskolor, Implementera säljstrukturer, Mötesbokning, Behovsanalys och frågeteknik, Förhandlingsträning, Profilanalyser, Presentationsteknik, Coaching

Mina viktigaste värderingar: Enkelhet, Resultatorienterad, Attityd.

Organisationsutveckling och ledarskap

Om man (läs; organisation, företag, team, individ) vill förändra sin prestation måste individerna förändra sitt beteende. I de flesta fall vill man förbättra prestationen men har inte riktigt klart för sig vilka beteenden som behöver förändras.

Mina kunder är nationella och internationella företag som söker en hållbar förändring där resultatet kan följas upp. Mina främsta personliga egenskaper i detta arbete ligger framför allt i leveransen och envisheten med att fortsätta driva förändringen. Jag anser att det ligger i mitt arbete att utmana och utbilda mina uppdragsgivare för att få rätt fokus.

Försäljningsutveckling och Säljledning

Vi implementerar en tydlig struktur för säljarbetet genom olika typer av verktyg, träning och litteratur bl.a. säljhandböcker. Dessutom kan vi genomföra ledarskapsutbildningar parallellt med detta. Grundläggande ledarskap, coaching, uppföljning och profilanalyser. För övriga funktioner i organisationen, olika stödfunktioner eller kundtjänst till dem erbjuder vi också träning på valda teman och för att säkerställa att implementering av nya arbetssätt och verktyg. Det kan handla om att få gemensam struktur, färdighetsträning inom prospektering, olika typer av kundbemötande.

Våra program för säljledning bygger på följande moment: att skapa en tydlig säljstruktur, mål och strategi, kundsegmentering, kontoplanering, riktlinjer för uppföljning, personlig planering.

Vi får det att hända snabbt och effektivt – varför vänta?

Med vänlig hälsning

Patrick Costow

Vill du veta mer ring Patrick Costow på 073-642 11 44 eller maila

patrick.costow@konsulthuset.se

Skype: patrick.costow

Adress: Funbo Åkerby 58, 755 97 UPPSALA

Kommentarer inaktiverade.