Sven Sigling

Sven Sigling

 

Ett gott ledarskap eller goda försäljningsresultat grundar sig på ett genomtänkt retoriskt upplägg, detta trots att många faktiskt är ovetande om att de använder just retoriska upplägg. Men det är med den medvetenheten och
kunskapen som du verkligen kan omformulera och spetsa till din kommunikation. Med utgångspunkt i retoriken
hittar man kommunikationens nycklar. Kommunikation som resultat av retoriskt tänkande!
Allt från ledarskap, försäljning till presentationsteknik. Den enskilt starkaste framgångsfaktorn för din karriär och för att du ska lyckas som ledare och säljare är din förmåga att kommunicera retoriskt, hävdar jag.

Jag har arbetat med föreläsningar, utbildningar och individuell träning sedan 1993. Genom åren har jag, i eget bolag såväl som konsult, tränat grupper och individer i att lyckas bättre i sitt övertygande genom att använda retoriska verktyg i sin kommunikation. Dels har jag arbetat med pedagogiska ramverk och metodik för kurs och utbildare och dels med utveckling av ledare och säljare.

Exempel på uppdrag: Utveckling av utbildningsteam, Utveckling av säljteam, Kurs i Presentationsteknik, Leda med retorisk kraft, Sälja med retorisk kraft, Presentera med retorisk kraft, Utvärdering/Analys av framförande, Individuell träning av föreläsare/seminariehållare.

Mina viktigaste värderingar: Nyfikenhet, Ödmjukhet, Tillit

PRESENTATIONSTEKNIK

Vid mina föreläsningar och utbildningar möter jag ofta deltagare där ämneskunskapen är väldigt god. När de sen ska övertyga andra om sin idé eller produkt så faller det ofta på relativt enkla retoriska principer. Även dagens presentationsprogram kan utnyttjas på ett mer effektivt och övertygande sätt. Trist och tråkigt och helt i onödan. Här finns enkla redskap att ta till och med rätt stöd och feedback så kan jag hjälpa dig att bli en uppskattad ledare, säljare eller föreläsare. Du ska beröra, inspirera och få andra att förstå.

RETORIK

Konsten att övertyga är gammal men fungerar lika bra som när Aristoteles en gång nedtecknade sina tankar kring retoriken. Hjärnforskningen idag bekräftar retoriken och bidrar med nya insikter i hur vi påverkar och låter oss påverkas. Så med en ökad kunskap om retoriken så blir du en bättre ledare och säljare. Du har allt att vinna på att jobba ihärdigt med retoriskt tänkande. Tillit är ett centralt begrepp inom retoriken där de flesta kan utveckla sig. Än bättre om man även tränar upp förmågan att hantera andras perspektiv. ”Kunden i fokus” är för mig bara ett startbegrepp att utgå ifrån som kan bli heltäckande först med retorikens hjälp.

MÖTESHANTERING

Ett möte är som en exposé av retoriska grepp och uttryck. Här finns framtagna förslag, upplägg och presentationer som sedan ska framföras på övertygande sätt. Beslut ska fattas och diskussioner ska ledas eller styras. Hur får du mötet att gå din väg? Jag hjälper dig och din organisation att utvecklas på dessa områden och min långa erfarenhet ger dig trygghet i processen. Du får de verktyg som du och din organisation behöver för att bli ännu bättre på att kommunicera och övertyga. Så att ledarskapet, försäljningen era presentationer leder framåt och levererar resultat. Alla förutsätts idag vara duktiga på att kommunicera och presentera men väldigt få har tränat metodiskt med retoriska principer.

Upptäck skillnaden i respons!

Ser fram emot att höra ifrån dig.

Varma hälsningar

Sven J. Sigling

Om du vill veta mer – ring Sven Sigling på 0708-709 708 eller maila: sven.sigling @konsulthuset.se

Kommentarer inaktiverade.