Tiina Piippo Hagman

Tiina Piippo Hagman

 

Jag brinner för att skapa bestående förändringar i organisationer, grupper och hos individer. Det gör jag i nära samarbete med mina kunder. Att ta tillvara de styrkor som finns och aktivt jobba med förbättringar skapar en effektiv och lärande process hos mina kunder. Mitt mål är att leveransen till kund ska vara så användbar och verklighetsnära som möjligt.

I över 25 år har jag arbetat med försäljning, grupputveckling, ledarskap och effektiva arbetssätt, till stor del inom bank- och försäkring. De roller som jag bland annat har haft är försäljningschef, regionchef, teamchef, säljare, telemarketingcoach, utbildningsansvarig samt affärs – och utvecklingskonsult. Företagen är Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Stockholm, SEB, Nordea, Skandia och NK.

Exempel på uppdrag: Ledarskapsutbildning för nya och befintliga chefer, Kundkommunikation, Feedback i verkliga kundmöten, Utbildning i ” Kommunikation och Förändring”, Teamutveckling, Konflikthantering, Ledarcoaching, Karriärcoaching, Medarbetarcoaching, Säljcoaching, Moderator, Inspirationsföreläsare Motivation, Processledare, Mentor.

Mina viktigaste värderingar: Enkelhet, Proffsighet, Trygghet

Teamutveckling

Målet är att skapa tydlighet och enkelhet i teamets kommunikation. Vänder sig till befintliga och nya team samt projektgrupper. Teamet är med och skapar ramar och förhållningssätt. De blir också medvetna om hur det egna beteendet och hur teamets beteende påverkar kommunikationen, effektiviteten och resultatet. Deltagarna får träna på att ge och få sorterad feedback. Vi skapar också ramar för effektiva möten samt förhållningssätt där alla mötesdeltagare lär sig att ta ansvar. DISC-kommunikationsanalys kan användas för att ytterligare belysa olika kommunikationsmönster.

Kundkommunikation och service

Utbildningen ska leda till att tydliggöra egna styrkor och förbättringsområden i kundmötet och att blir bättre på förbättringsområden. Vi utgår från uppdragsgivarens verksamhet och jobbar med teori och träning. Vi börjar med att sätta motiverande och utmanande mål. Sedan går vi igenom kundmötets olika delar. Kundmötet kan vara i telefon eller det fysiska mötet. Fokus på träning i frågeteknik och lyssna-teknik. Deltagarna får möjlighet att själva reflektera över eget agerande, vi använder oss av medlyssning på kundmöten och ger feedback. Uppföljning av mål sker kontinuerligt under hela processen. Coaching och träning erbjuds individuellt eller i grupp.

Coaching – ledare, medarbetare eller karriärutveckling

Utbildningen eller coachingen ska leda till individuell utveckling som ledare, medarbetare eller om du är i ett karriärskifte. Detta sker i grupp eller individuellt. Coaching handlar om att bli mer medveten om din egen potential och inre drivkrafter för att hitta effektiva lösningar och nå önskade resultat. Coachsamtalen genomförs på ett strukturerat sätt och vi utgår från det som är viktigt och prioriterat för dig samt fokuserar på dina mål och ambitioner. Du lär dig förstå dina stressignaler och hur du bättre kan hantera stressfyllda situationer.  Tid kommer att läggas på egen reflektion. Du kommer att få med dig din egen verktygslåda och handlingsplan. Vi använder också oss av Skype i coachingen som komplement.

Ser fram emot att höra ifrån dig.

Varma hälsningar

Tiina Piippo Hagman

Om du vill veta mer ring Tiina Piippo Hagman på 073-839 18 81 eller maila tiina.piippo.hagman@konsulthuset.se

Kommentarer inaktiverade.