Unn Berry

Unn Berry

 

Jag har arbetat med människor på olika sätt i hela mitt yrkesliv och jag har ett brinnande intresse för utveckling av grupper och individer.

Min bakgrund är från resebranschen där jag bl a har arbetat som servicechef, projektledare, account manager, reseledare och flygvärdinna, Sedan början av 2000-talet har jag arbetat med utbildning och utveckling. Jag har tidigare arbetat på konsultföretag som Mercuri International och SJ Service Academy och uppdragen har varit inom en mängd olika branscher. Sedan 2014 bedriver jag egen verksamhet och sedan 2017 är jag ansluten till Konsulthuset.

Exempel på uppdrag: Skapa servicekultur, Professionella samtal, Kommunikation och beteendestilar, Feedbackträning Coachande ledarskap, Situationsanpassat ledarskap, Utbildning för utbildare samt Handledarutbildningar.

Mina viktigaste värderingar är: Professionell, Enkelhet och Engagemang

Service och bemötande

Den personliga servicen är ett alltmer avgörande konkurrensmedel. Produkter och tjänster är förhållandevis lätta att kopiera samtidigt som kunderna ställer högre krav och är mer medvetna. De som möter kunderna är ansiktet utåt och viktiga varumärkesbärare, oavsett om mötet sker öga mot öga, via telefon, mejl eller chat.

Hur vi kommunicerar, bemöter varandra och arbetar internt avspeglar sig också i hur vi upplevs av våra kunder. Det handlar om att skapa en servicekultur som genomsyrar hela företaget.

För en ökad träffsäkerhet och igenkänningsgrad hos medarbetarna skräddarsyr och anpassar jag utbildning och övningar efter era behov och er situation. Teori varvas med diskussion och praktisk träning.

Coachande ledarskap

En framgångsfaktor för genomslag av utbildningsinsatsen är implementeringen i vardagen. Utbildningen i coachande ledarskap ger ledarna konkreta verktyg och färdigheter för att aktivt stötta och coacha medarbetarna.

Utbildningen har fokus på coachande förhållningssätt, kommunikation samt coachande feedback och innehåller mycket praktisk träning.

Situationsanpassat Ledarskap (Situational Leadership®)

Som ledare är det viktigt att förstå och kunna anpassa sin ledarstil till olika individer. Samma individ behöver dessutom olika typer av ledarskap beroende på situation. Den Situationsanpassade Ledarskapsmodellen utvecklades av Dr. Paul Hersey under sena 1960-talet.

Situationsanpassade Ledare lär sig att förstå situationen de försöker påverka, att anpassa sitt beteende till situationen, att kommunicera och interagera med andra på ett sätt som de kan förstå och acceptera samt att utveckla och hantera hantera förändringen hos individen.

DISC

DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

I DISC-analysen beskrivs en individs naturliga beteende (grundbeteende) samt hur han/hon anpassar sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat beteende). Analysen genomförs digitalt och genererar en personlig rapport.

För att skapa en förståelse för och praktiskt kunna nyttja analysen har vi en workshop följt av coaching på grupp- eller individnivå.

Utbildning för utbildare

Utbildning för utbildare vänder sig till interna instruktörer eller handledare inom företaget som behöver få en pedagogisk grund att stå på och kunna ge feedback på ett konstruktivt sätt.

Utbildningen ger en förståelse för hur människor lär in, olika typer av inlärningsstilar och hur utbildaren kan tillgodose dessa. Vi går övergripande igenom coachande förhållningssätt och konkreta feedbackverktyg för att på ett konstruktivt sätt hjälpa eleven i sin utveckling.

Vid behov går vi även igenom och tränar på hur man på ett intressant och trovärdigt sätt framför ett budskap inför en grupp samt tekniker för att hantera utmanade deltagarsituationer.

Ser fram emot att få höra från dig!

Varma hälsningar

Unn Berry

Om du vill veta mer – vänligen kontakta Unn på 0707-793 795,
unn.berry@konsulthuset.se

Kommentarer inaktiverade.