Försäljning

Försäljning

 

Marknaden förändras och kunden driver sin egen beslutsprocess och säljarens arbete. Kunden har mer information till förfogande idag och styr säljaren på nya sätt. Säljaren behöver utmana kunden på ett helt annat sätt än tidigare genom frågor och värdebaserad försäljning.

Genom att förbättra sin förmåga, kunskap och sitt beteende kan vi alla öka våra prestationer. Med en tydlig struktur av modeller och verktyg säkerställer vi grunden till vårt beteende. Genom träning och praktiskt arbete kan vi förändra oss och få färdighet i det önskade beteendet. När talangerna växer och färdigheten blir bättre ökar motivationen till nya prestationer.

Om organisationen och individen vill förändra sin prestation måste man förändra sitt beteende. I de flesta fall vill man förbättra prestationen och öka sin försäljning men har inte riktigt klart för sig vilka beteenden som behöver förändras. Vi arbetar med att förtydliga detta, definiera insatser och säkerställa förändringen. Övergripande handlar det om att arbeta med struktur – färdighet – attityd samt ha en plan för detta och hålla planen.

MÅL
 • Värdebaserad utmanande försäljning
 • Utveckla din skicklighet som säljare och skapa lönsammare affärer
 • Från säljare till affärsman eller affärskvinna
 • Att utveckla proaktivitet, målstyrning och en säljande dialog
 • Utvecklas från reaktiv kundservice till proaktiv kundtjänst och merförsäljning
EXEMPEL PÅ VIKTIGA OMRÅDEN ATT BEMÄSTRA SOM SÄLJARE, AFFÄRSMAN OCH AFFÄRKVINNA
 • Ha den övergripande förståelsen för hela säljprocessen första kontakt till ett positivt avslut.
 • Kunna presentera erbjudandet på ett säljande sätt, ta fram rätt argument
 • Värdebaserad försäljning och strategisk försäljning
 • Framgångsrik förhandling, vilka är nycklarna till en lyckad förhandling, känna igen
 • taktiska utspel, kunna hantera invändningar och blockeringar samt skapa ”win-win” förutsättningar
 • Förstå kundens affär, utmaningar, drivkrafter och behov samt anpassa din kommunikation därefter
 • I KAM- rollen, hur ska du samarbeta internt och externt med kund för att utveckla affären över tid. Du ska kunna leda affärsprojektet med alla intressenter och skapa långsiktiga samarbeten och förstå de affärskritiska faktorerna som skapar framgång i affären.
VÅR ÖVERGRIPANDE PROCESS VID UPPDRAG

Vi skräddarsyr och företagsanpassar alla våra uppdrag. Vi arbetar med nationella och internationella företag och har många exempel på genomförda uppdrag där vi hjälpt våra kunder med affärsmannaskap, säljskolor och försäljningsakademier. Exempel på teman som stödjer säljarnas förändrade beteende kan innefatta, färdighetsträning inom prospektering, mötesbokning, behovsanalys, förhandling, presentationsteknik, skapande av gemensamma strukturer, kontoplanering, värdebaserad försäljning och strategisk försäljning. Vi utvecklar också försäljningschefer och coacher för att stödja säljarna i deras profession. Dessa program kan handla om att leda situationsanpasssat, skapa en tydlig säljprocess, hur man coachar på resultat, team- och individuella analyser för att öka den personliga självkännedomen. Vi kan dessutom bygga på utvecklingsprogrammet med målstyrning, strategisk positionering av erbjudandet, uppföljning, personlig planering om så behövs.

Det är viktigt för oss att förstå din organisation, verksamhet och övergripande affärsmål för att sedan ta fram rätt modeller och verktyg som hjälper dig med dina utmaningar.

Utifrån uppdragets utmaning och mål genomför vi först en förstudie och sedan skräddarsyr vi innehållet. Vi har ett nära samarbete rakt igenom för att säkerställa genomförandet och avslutar sedan med att utvärdera både vårt samarbete och måluppfyllelse.

Vi använder beprövade koncept och verktyg med stark koppling till forskning och praktisk erfarenhet som vi vet håller hög kvalitet. De konsulter som jobbar med nedan beskrivna koncept i våra uppdrag är certifierade.

rutaforsaljning

Är ni intresserade av att se hur ni kan öka er försäljning kontakta oss gärna för ett möte.

Vill du veta mer ring eller maila:

Kim von Walden på 072-310 44 40, kim.vonwalden@konsulthuset.se
Patrick Costow på 073-642 11 44, patrick.costow@konsulthuset.se

Kommentarer inaktiverade.