Kommunikation

Kommunikation

 

Kommunikation är redskapet för att lyckas med sina mål. Det gäller vare sig du vill skapa en fungerande och effektiv grupp eller att presentera och retoriskt övertyga. Kommunicerar gör vi med andra människor för att kunna samarbeta, förstå och övertyga varandra och för att utvecklas. Om du inte har klart för dig hur du vill, kan och ska
kommunicera så når du oundvikligen sämre resultat.

KOMMUNIKATION TEAM

Alla vill ha effektiva och fungerade team. Hög motivation, engagemang och glädje är några  av önskade tillstånd som många team vill ha, men inte riktigt når dit. Vi utgår från ditt team och de utmaningar du har. Vi tror på att när vi skapar tydliga ramar för kommunikation löser det många missförstånd och skapar en ansvarstagande och engagerat team.

MÅL
 • Medvetandegöra styrkor och förbättringar i teamets kommunikation
 • Skapa en mer engagerad och effektiv team
 • Utveckla tydlighet och enkelhet i teamets kommunikation
 • Skapa förutsättningar för bestående beteendeförändringar
 • Ge feedback och kunna lösa konflikter på bra sätt
EXEMPEL PÅ VIKTIGA OMRÅDEN ATT BEMÄSTRA SOM TEAM

• Hålla fokus på uppdraget
• Skapa delaktighet och engagemang genom goda dialoger
• Våga konfrontera och ge feedback på rätt sätt
• Ha respekt för varandra och ta tillvara på varandras olikheter
• Motivera och stötta varandra
• Lösa konflikter på ett bra sätt

GE OCH TA FEEDBACK

Att ge feedback är en konst. Det kräver förberedelse: Vad ska det leda till och hur behöver jag anpassa min kommunikation för att få fram feedback på ett tydligt och respektfullt sätt. Istället för att linda in vad du vill, eller att vara för burdus kommer du att lära dig en användbar struktur för feedback. De som lyckas att ge och ta en feedback skapar tydlighet, enkelhet och effektivitet.

MÅL
 • Att få en användbar struktur för feedback
 • Att bli tydlig och enkel i din feedback: både utvecklande och positiv feedback
 • Skapa förutsättningar för en bestående feedbackkultur
 • Kunna använda feedback i dina samtal och möten: gruppmöten, coaching och utvecklingssamtal, kollegor emellan, projektgrupper
 • Utvecklat din förmåga att ge feedback vid konflikter
EXEMPEL PÅ VIKTIGA OMRÅDEN ATT BEMÄSTRA I FEEDBACK

• Kunna skilja på vad som är fakta och vad du tycker
• Förberedelse och planering
• Tydliga målsättningar om vad som ska förändras eller utvecklas på kort och lång sikt
• Aktivt lyssnande och tolka det som inte sägs
• Uppföljning av feedback

RETORIK OCH PRESENTATIONSTEKNIK

Det du säger men också hur du säger det har betydelse. Retorikens verktyg förenklar för dig när du kommunicerar och att du lyckas med det du föresatt dig. Övertygandet, och därmed din framgång, ligger inte bara i hur väl du säger något utan främst om hur du får dina åhörare att lyssna och förstå, beröras och tro på det du säger. Dessutom
kommunicerar du med hela dig vilket gör att du behöver använda din röst och ditt kroppsspråk på ett anpassat sätt.

MÅL
 • Effektivisera dina förberedelser
 • Dramatiskt öka sannolikheten för att lyckas övertyga
 • Medvetenhet om dina styrkor och svagheter när du talar
 • En genomtänkt och övertygande struktur på det du vill säga
 • Förståelse för vad som påverkar ditt resultat i kommunikationen
EXEMPEL PÅ VIKTIGA OMRÅDEN ATT BEMÄSTRA INOM RETORIKEN OCH SIN PRESENTATIONSTEKNIK

• Hur fungerar vår hjärna när vi övertygas?
• Retorikens grundmetoder och verktyg
• Effektiva förberedelser
• Struktur på ditt material för bästa effekt
• Röst och kroppsspråk och din nervositet
• Övertygandets konst; Hur når du din publik?

VÅR ÖVERGRIPANDE PROCESS VID UPPDRAG

Utifrån uppdragets utmaning och mål genomför vi först en förstudie och sedan skräddarsyr vi innehållet. Vi har ett nära samarbete rakt igenom för att säkerställa genomförandet och avslutar sedan med att utvärdera både vårt samarbete och måluppfyllelse.Vi använder beprövade koncept och verktyg med stark koppling till forskning och praktisk erfarenhet som vi vet håller hög kvalitet. De konsulter som jobbar med nedan beskrivna koncept i våra uppdrag är certifierade.

rutakommunikation

Vi ger dig nya kunskaper, möjlighet att träna, erfarenhetsutbyte med andra samt verktyg för att lyckas när du kommunicerar.

Vill du veta mer kontakta:
Kommunikation i grupp, feedback:  Tiina Piippo Hagman på 073-839 18 81, tiina.piippo.hagman@konsulthuset.se
Retorik och Presentationsteknik:  Sven J. Sigling på 070-870 97 08,
sven.sigling@konsulthuset.se

Kommentarer inaktiverade.