Ledarskap

LEDARSKAP

 

Kraven på chefer och ledare blir allt mer komplexa och dina handlingar som ledare får en allt större påverkan på både medarbetare och affärsresultatet. Alla är idag också medvetna om vikten av att kunna attrahera och behålla medarbetare som har hög motivation och engagemang för sitt arbete. För att kunna leda framgångsrikt på olika nivåer i organisationen krävs olika typer av kompetenser och förmågor. Vi utgår från de ledarutmaningar som finns i din organisation och skräddarsyr olika ledarutvecklingsprogram beroende på inriktning och vilka kompetenser som behöver förstärkas och utvecklas. Det kan vara utvecklingsprogram för ledningsgruppen till ledarskap för nya chefer. Vi erbjuder vår expertis inom området och bemannar med rätt antal konsulter för att leda vår del av processen.

MÅL
  • Skapa tydlighet och ökad framgång i ledarrollen
  • Effektivare styrning och ledning
  • Bättre kommunikation mellan ledare och medarbetare
  • Skapa bestående beteendeförändringar
EXEMPEL PÅ VIKTIGA OMRÅDEN ATT BEMÄSTRA SOM LEDARE
  • Våga förändra dig själv och inspirera andra att följa dig
  • Förverkliga organisationens vision, mål och strategier samt kommunicera ut dem så att andra förstår
  • Leda människor i förändring och hjälp dem till att göra medvetna val i en förändringsprocess
 samt ha en förståelse för deras olika behov
  • Goda dialoger som skapar delaktighet och engagemang
  • Våga konfrontera och ge feedback på rätt sätt
VÅR ÖVERGRIPANDE PROCESS VID UPPDRAG

pilkommunikation

Utifrån uppdragets utmaning och mål genomför vi först en förstudie och sedan skräddarsyr vi innehållet. Vi har ett nära samarbete rakt igenom för att säkerställa genomförandet och avslutar sedan med att utvärdera både vårt samarbete och måluppfyllelse.

Vi använder beprövade koncept och verktyg med stark koppling till forskning och praktisk erfarenhet som vi vet håller hög kvalitet. De konsulter som jobbar med olika koncept i våra uppdrag är certifierade.

Vi ger dig nya kunskaper, möjlighet att träna, erfarenhetsutbyte med andra samt verktyg för att lyckas i din ledarroll.

Vill du veta mer kontakta Christina Kumlin på telefon 070-617 90 25 christina.kumlin@konsulthuset.se

Kommentarer inaktiverade.